Sztacheciarkę S-1900 cechuje zwarta konstrukcja, która jest bardzo solidna i stabilna, co pozytywnie wpływa na jakość obróbkizaokrąglenia deski sztachety.

Możliwość wykonywania różnej kombinacji kształtów oraz bardzo szybka zmiana kształtek „główki” drewnianej sztachety to jedna z zalet sztacheciarki S-1900 firmy

Chodzi o precyzyjne zaokrąglenie deski sztachety.

Ponieważ najbardziej chyba klasycznym modelem jest prostokątna forma z listew zaokrąglonych na górnych końcach, producenci sztachet stają przed koniecznością precyzyjnego zaokrąglenia deski sztachety o szerokości 9-10 cm i grubości od 18 do 22 mm. Ponadto, zaokrąglona końcówka krawędzi sztachety powinna być sfazowana na łuku deski.

Niezależnie od wzoru, istotne jest dobre jakościowo i powtarzalne zaokrąglanie górnego końca sztachety na łuku.

Wykonywanie tej obróbki elektronarzędziami jest nieprecyzyjne, niepowtarzalne i czasochłonne, a ponadto wpływa ujemnie na ogólny koszt wykonywania drewnianych sztachet z desek ciętych na prosto.

Materiałem wejściowym są ostrugane, wyprofilowane wzdłużnie deski z drewna iglastego, sformatowane na długość, o różnej zawartości wilgoci.

Deski do obróbki zostają pochwycone z podajnika przez ruchomy przenośnik z automatycznym zaciskiem, utrzymującym deskę podczas procesu obróbki frezowania.

Po wykonaniu obróbki przenośnik cofa się, zwalnia się zacisk i jednocześnie wysuwa się usytuowany między zaciskami poziomy wybijak, zrzucający sztachetę na skośny stół odbiorczy. Co kilkanaście sekund wykonana sztacheta opada na stół strefy rozładunku.

Bez wyrywania materiału drzewnego

Sztacheciarkę S-1900 cechuje zwarta konstrukcja, która jest bardzo solidna i stabilna, co pozytywnie wpływa na jakość obróbki.

A przy tym zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, ze względu na przemyślane usytuowanie solidnych wrzecienników frezujących, które przez to zapewniają wysoką jakość obróbki.

Nie zdarzają się przypadki wyrywania materiału drzewnego na końcówkach sztachet.

Producent określił masę maszyny na 2000 kg, jej długość na 3500 mm, wysokość na 1600 mm, a szerokość na 2000 mm.

Łatwość obsługi maszyny przez jednego pracownika idzie w parze z możliwością przestawiania modułu wrzeciona do obróbki desek o długościach od 600 do 1900 mm, praktycznie na każdą długość w tym zakresie. Wraz z przesuwem modułu obróbczego z frezem o maksymalnej średnicy 160 mm, zmienia się długość podajnika desek do obróbki.

Obróbkę desek zapewniają dwa wrzeciona – prawe i lewe. Każde porusza się z prędkością obrotową 5000 obr./min. Na trzpieniu wrzeciona o długości użytecznej 100 mm i średnicy 40 mm można założyć frezy o maksymalnej średnicy 160 mm. Moc silnika trójfazowego wrzeciona wynosi 3 kW. Sztacheciarka umożliwia obróbkę drewnianych sztachet o szerokości maksymalnej 150 mm i minimalnej – 80 mm. Minimalna grubość elementu obrabianego to 15 mm, a maksymalna – 35 mm. Możliwa jest ręczna regulacja wysokości wrzeciona w zakresie od 0 do 35 mm. Wióry powstające podczas obróbki są odprowadzane do systemu przez odciąg o średnicy 150 mm.

Efektywny system sterowania

Zaletą maszyny jest dopracowany system sterowania. Pozwala on na automatyczne podawanie sztachet, sprawdzanie prawidłowego załadunku sztachety oraz stanu zapełnienia strefy odbioru. Interfejs programu jest prosty i łatwy w obsłudze.

W skład systemu sterowania maszyny do obróbki sztachet wchodzi sterownik PLC, realizujący funkcję głównej jednostki sterującej, komputer PC z ekranem dotykowym, pełniący funkcję interfejsu operatora, dwa serwonapędy osi posuwu obrabiarki, moduły włączania i wyłączania maszyny, przyciski, sygnalizatory, czujniki i elementy wykonawcze oraz trzy przyciski zatrzymania awaryjnego, współpracujące z przekaźnikiem bezpieczeństwa. W rezultacie maszyna spełnia kryterium centrum obróbczego sterowanego cyfrowo.  Maszyna jest w pełni bezpieczna dla obsługującego pracownika, ponieważ wyeliminowany jest kontakt rąk z narzędziami obróbczymi. Zarówno załadunek desek i odbiór wyfrezowanych sztachet odbywa się poza strefą pracy narzędzia obróbczego.

Sztacheciarka